V300

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

Tek cihaza 200 kişi kaydedilebilir. Son yapılan 100.000 adet geçiş kaydı hafızada saklanır.
Bakım gerektirmeyen çizilmez kristal sensöre sahiptir.
Kart okuma özelliğine sahiptir
Network bağlantısı veya bilgisayarın olmadığı mekanlarda Usb bellek ile veriler taşınabilir.
Türkçe menü dili ve konuşmasıyla son derece kolay yönetim ve kullanım.
Personel devam kontrol için iyi bir tercihtir.
Dahili ethernet kartı sayesinde mevcut sisteminize kolayca adapte edilir.
Offline olarak çalışır böylece bilgisayarınızın sürekli açık kalmazı gerekmez.

Açıklama

YÜZ TANIMA SİSTEMİNİN KURULMASI VE MONTAJ YERİNİN SEÇİLMESİ:

Giriş ve çıkışın uygun olduğu yüz tanıma terminalin montajı yapılır , özel data kablosu ile RS-232 yada Ethernetten bilgisayara bağlanır. İşletmede kullanılan herhangi bir bilgisayara firmamız programcıları tarafından yazılmış ve istekler doğrultusunda güncellenen PDKS veya giriş çıkış yazılımı yüklenir. İşletmenin mesai saatlerine ve cezai kesintilerine göre program parametreleri düzenlenebilir ve eğitimi alan kullanıcıya parametrelerin değişmesi gerektiği anda değiştirebilmesi için bilgi verilir.
Yüz tanıma terminale admin, supervisor gibi yetkili kişilerin yüzleri tanıtılır. Admin ve supervisor ler çalışan personellerin yüz kayıtlarını tanımlayabilir , yeni personeller ekleyebilir ve yetkiler verebilir. Personel işten ayrılınca kişinin yüz tanımını iptal ederek yetkisiz kılabilirler.

Admin ve supervisorler tanımlandıktan sonra firmada çalışan personellerin yüz kayıtları sırayla tanımlanır.

TANIM:
Yüz tanıma cihazı kapı açma, kişilerin giriş çıkış takibinin yapılması veya personellerin çalışma saatlerinin puantajı için kullanılan bir üründür.

BAKIM ONARIM:

Cihazı kuru tutun.
Cihaz herhangi bir sıvı ile temas ettiği durumda hemen kurulayınız. Sıvılar cihazın elektrik devrelerini bozarak devre dışı kalmasına sebebiyet verir.
Normal sıcaklık koşullarında cihazı muhafaza ediniz. Çok sıcak ve çok soğuk ortamlar cihazın plastik aksamına zarar verir, deformasyona uğratır.
Cihaz çalışmadığında teknik servis yetkilisine danışınız.
Direk güneş ışığı alan yerlere monte etmeyiniz.
12V DC 100mA standart adaptör ile kullanınız.

GARANTİ KOŞULLARI:
Garanti süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
Malın tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
Malın tamir süresi en fazla 30 (otuz) iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, sırasıyla; malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısına bildirim tarihinden itibaren başlar.
Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması durumunda, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
Malın arızalanması durumunda garanti belgesinde belirtilen yetkili servislere başvurulması gerekmektedir. Yetkili servis harici yapılan herhangi bir teknik müdahalenin belirlenmesi durumunda mal garanti kapsamı dışında kalır.
Malın taşınması, sökülmesi ve yeniden takılması süreçlerinde meydana gelen kullanıcı hatalarından kaynaklanan sorunlar garanti kapsamına girmemektedir.
Malın teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla iki yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu olarak, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması, tamiri için geçen azam sürenin aşılması, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği veya ithalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın giderilmesinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
Malın, kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
Garanti Belgesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Md.’ne başvurabilirler.